Projektēšana-SIA "Pro akva"

SIA "Pro akva" strādā projektēšanas jomā kopš 2005.gada. Uzņēmums veic:

  • Visa veida meliorācijas sistēmu tehnisko projektu izstrādi;

  • Pašvaldības, mežu un privāto ceļu tehnisko projektu izstrādi;

  • Teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas projektu izstrāde

  • Šo darbu tehnisko uzraudzību un būvekspertīzi.

Varam veikt arī objektu topogrāfisko uzmērīšanu.

Kontakti: grupas vadītāja Sarmīte Sinepe 
   +371 29411043
   proakva@inbox.lv