Melioratīvā un hidrotehniskā būvniecība

SIA “Talsu meliorators” veic visa veida melioratīvās būvniecības darbus, pamatā Kurzemes reģionā:

  • Vaļējo grāvju tīkla izbūve lauksaimniecības un meža zemēs;

  • Slēgtās drenāžas būvniecība;

  • Caurteku, drenāžas aku būve un remonts.

Darbus veicam lauksaimniecības un meža zemēs, kā arī apdzīvotās vietās.

  • AS ‘’Latvijas valsts meži” platībās esam veikuši meža nosusināšanu ar vaļējo grāvju tīklu vismaz 25 500 ha platībā.
  • VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” esam veikuši valsts nozīmes ūdensnoteku atjaunošanas darbus vismaz 600 km garumā.
  • Pēdējos gados daudz strādājam privāto zemju īpašnieku platībās, piesaistot ERAF līdzekļus.

2016. gadā pēc ilgāka pārtraukuma ir atsākusies intensīva slēgtās drenāžas izbūve, izmantojot šaurtranšeju drenu licēju Trancher DK612.

Uzņēmuma ilggadējā darbā esam pārliecinājušies, ka sekmīgas meliorācijas pamatā ir zinoši, pieredzējuši un kompetenti speciālisti. Meliorācijas darbus veicam ar kvalitatīviem materiāliem, kas piemēroti katra projekta noteiktajiem mērķiem un nosacījumiem.