Grants seguma ceļu būvniecība

SIA “Talsu meliorators” veic jaunu ceļu būvniecību un esošo ceļu atjaunošanu un remontu ar grants un šķembu segumu.

Darbus veicam pamatā Talsu, Dundagas, Kuldīgas un Ventspils novados.

  • AS ‘’Latvijas valsts meži” un apkārtējās pašvaldībās esam veikuši ceļu būvniecības darbus vismaz 490 km garumā.
  • Gan ceļu būvdarbus, gan ceļu uzturēšanas darbus vada sertificēti speciālisti.
  • Laba tehniskā bāze nodrošina ceļu būvdarbu kvalitāti.